Menu Zavřeno

Bezpečnost

Bezpečnost fyzická i psychická je pro nás stejně důležitá a hodnotná. Chceme, aby si účastníci z her odváželi zajímavé zážitky, na první místo ale stavíme bezpečnost hráčů, našich pomocníků i organizátorů. Nicméně věříme, že naši účastníci jsou předně dospělí lidé, kteří za sebe sami zodpovídají a necháváme proto mnoho zodpovědnosti i v jejich rukou – nechceme na nikoho dohlížet jako na děti a každý z účastníků je odpovědný za to, aby pomáhal vytvářet bezpečné prostředí i pro ostatní, kteří se hry účastní. Stejně tak každý účastník proto na začátku akce podpisem stvrzuje, že se jí účastní dobrovolně a na vlastní riziko. Zároveň se ale snažíme se k napětí a zážitkům přidat i záchrannou síť a udělat pro vás maximum, když se něco pokazí. Tato síť je v současnosti tvořena několika opatřeními:

Dotazníky před hrou

Každý je jedinečný a může mít speciální potíže či omezení, který mohou na hře přinést nečekané výzvy. Před fyzicky či psychicky náročnými akcemi se na ně proto ptáme ve speciálních osobních dotaznících. K citlivým informacím z nich mají vždy přístup jen 1-2 vybraní organizátoři, kteří je vyhodnocují a mohou včas přijmout potřebná opatření (či v případě příliš velkých rizik nedoporučit účast na dané hře). Platí zde tedy důležité: Pokud máme brát zřetel na vaše potíže, nahlašte nám je. 

Opatření a první pomoc na hře

Na hrách bývají nastavené tvrdé limity, co je ještě možno a co už ne, a tyto hranice jsou předváděny a prakticky nacvičovány na předherních workshopech. Jedná se typicky o hraní intimity a o bezpečnost ve ztvárňovaném boji. 

Zároveň pokud vás na akci potká něco nepříjemného, můžete se vždy obrátit na organizátory na hře. Na velkých akcích a na hrách fyzicky náročných je vždy k dispozici proškolený zdravotník. Stejně tak míváme na většině her také konzultanta se speciálním výcvikem na psychickou první pomoc na larpu. Víme, že některé momenty při hraní mohou být psychicky hodně náročné, a proto ani tuto stránku nepodceňujeme. 

Podpora po akcích

Konzultant je obvykle na místě k dispozici i po skončení akce, tedy během afterparty či poslední, už neherní noci. Po odjezdu z akce nám také o svých případných potížích můžete napsat do dotazníku zpětné vazby. 

Institut Důvěrnice

Také se můžete kdykoli svěřit naší důvěrnici (duvernice@rolling.cz). Její role je užitečná zvláště v situacích, kdy nevíte na koho jiného se obrátit, pokud je váš problém zvláště citlivý, obrátili jste se na organizátory, ale máte pocit, že problém nebyl vyřešen adekvátně, nebo pokud máte potíže přímo s někým konkrétním z organizace hry či členem spolku. Tuto funkci v současnosti zastává Michaela Hrabáková. Vše, co Důvěrnici řeknete, je skutečně důvěrné – bez vašeho souhlasu nebude nic sdílet ani s kýmkoli dalším ze spolku, natož s kýmkoli cizím.